خالص سازی و ذخیره سازی

تحقیق و توسعه

تجاری سازی و ارتباط با صنعت

خدمات بانک ملی جلبک ایران

0
گونه های موجود
0
محصولات تولید شده
0
پروژه های در حال تحقیق و تجاری سازی
0
ثبت اختراع
weblogo81.png

درباره ما و جبلک ها بیشتر بدانید!

" دنیای ما در بانک ملی جلبک ایران و شرکت پیشگامان زیست فناوری های امید فردا ، دنیای جلبک هاست، برای یافتن بهترین راه برای زیباتر کردن دنیا "

همیاران ما

برخی از همیارانی که در این راه همراه ما
هستند تا دنیایی زیبا به ارمغان آوریم

Client 1
Client 2
Client 3
Client 1
1399 © تمام حقوق برای بانک ملی جلبک ایران (INACC) محفوظ است.

Search