خدمات ما

خالص سازی و ذخیره سازی

شناسایی، خالص سازی، نگهداری و فروش گونه

تحقیق و توسعه

تولید دانش فنی، مشاوره و تربیت متخصص

تجاری سازی

تجاری سازی، تحقیق بازار و ارتباط با سرمایه گذاران

کشور ما ایران ، بدلیل برخورداری از زیستگاه های آبی فراوان و بی نظیر ، یکی از غنی ترین کشورهای دنیا از نظر تنوع ذخایر گونه های ریزجلبکی است. علی رغم تحقیقات و مطالعات نظری و میدانی زیادی که توسط پژوهشگران ، مراکز و نهاد های علمی و پژوهشی مختلف در این زمینه صورت گرفته است اما هنوز کمبود مرکزی که بشکلی یکپارچه و هدفمند گونه های ریزجلبکی بومی ایران را شناسایی نموده و بصورت عملی زمینه ی استفاده از آنها را در حوزه های مختلف فراهم نماید بشدت محسوس می باشد. ، بانک ملی جلبک ایران ( به اختصار INACC ) با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همت گروهی از متخصصان عرصه زیست فناوری دانشکده فنی دانشگاه تهران راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این مجموعه ، تشکیل کلکسیونی جامع از ذخایر جلبکی ایران و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بهره­برداری مطلوب از آنها برای صنایع مختلف کشور است. ماموریت مهم این مرکز ایجاد انسجام و یکپارچگی در فعالیت های مرتبط با حوزه مهندسی جلبک در کشور در راستای تجاری سازی محصولات جلبکی می باشد.

1399 © تمام حقوق برای بانک ملی جلبک ایران (INACC) محفوظ است.

Search